Accelerator, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง, Accelerator Masterbatch, ยาสุก, สารตัวเร่งปฏิกิริยา | www.kodsanathai.info 

Accelerator, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง, Accelerator Masterbatch, ยาสุก, สารตัวเร่งปฏิกิริยา

ลงประกาศเมื่อ 29 มิ.ย. 2561 อัพเดทล่าสุด 29 มิ.ย. 2561 16:36:46 น. เข้าชม 64 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่าย 

Accelerator, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง, Accelerator Masterbatch, ยาสุก, สารตัวเร่งปฏิกิริยา

DPG, MBT, MBTS, CBS, TMTD, TMTM, DPTT, ZDMC, ZDBC, TBTD, TBzTD, Rubber Accelerator

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด 

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

อีเมลล์แอดเดรส polychemicals888 (at) gmail (dot) com, Line id: wuttpcc


http://www.thaipolychemicals.com


รายการสินค้าในกลุ่ม Accelerator Masterbatch, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง 

ที่บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด จำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ในปัจจุบัน ได้แก่

Diphenylguanidine (DPG), ไดฟีนิล กัวนิดีน (ดีพีจี)

2-Mercaptobenzothiazole (MBT), 2-เมอร์แคพโตเบนโซไตรอาโซล (เอ็มบีที)

Dibenzothiazyldisulfide (MBTS), ไดเบนโซไทอาซิลไดซัลไฟด์ (เอ็มบีทีเอส)

N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfonamide (CBS), ไซโคลเฮกซิลเบนโซไทอาโซล-2-ซัลโฟนาไมด์ (ซีบีเอส)

Tetramethylthiuramdisulfide (TMTD), เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (ทีเอ็มทีดี)

Tetramethylthiurammonosulfide (TMTM), เตตระเมทิลไทยูแรมโมโนซัลไฟด์ (ทีเอ็มทีเอ็ม)

Dipentamethylenethiuram tetrasulfide (DPTT), ไดเพนตะเมทิลีนไทยูแรมเตตระซัลไฟด์ (ดีพี

Zinc dimethyldithiocarbamate (ZDMC), ซิงค์ไดเมทิลไดไทโอคาร์บาเมต (แซทดีเอ็มซี)

Zinc dibuthyldithiocarbamate (ZDBC), ซิงค์ไดบิวทิลไดไทโอคาร์บาเมต (แซทดีบีซี)

Tetrabutylthiuramdisulphide (TBTD), เตตระบิวทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (ทีบีทีดี)

Tetrabenzyl thiuram disulphide (TBzTD), เตตระเบนซิล ไทยูแรม ไดซัลไฟด์


รายการสินค้าในกลุ่ม Curing Agent, สารทำให้ยางคงรูป, Vulcanizing agent, สารวัลคาไนซ์ ได้แก่

Sulfur, Sulphur (S), ซัลเฟอร์, ซัลเฟอร์ผง, ซัลเฟอร์เม็ด, กำมะถัน, กำมะถันผง, กำมะถันเม็ด

Sulfur masterbatch, Sulphur masterbatch, ซัลเฟอร์ มาสเตอร์แบทช์, กำมะถัน มาสเตอร์แบทช์

Dithiodimorpholine (DTDM), ไดไทโอไดมอร์โฟลีน (ดีทีดีเอ็ม)

DicumylPeroxide (DCP), ไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ (ดีซีพี)


รายการสินค้าในกลุ่ม Activator, สารกระตุ้นปฏิกิริยา, Retardant agent, สารหน่วงไฟ ได้แก่

Zinc oxide (ZnO), ZnO 99.0%, Redseal

Zinc oxide (ZnO), ZnO 99.5%, Whiteseal

Zinc oxide (ZnO), ZnO, 99.8%,Goldseal

Zinc oxide masterbatch, ซิงค์ออกไซด์, ซิงค์ออกไซด์ มาสเตอร์แบทช์

Antimony trioxide (Sb2O3), แอนติโมนีไตรออกไซด์, แอนติโมนีไตรออกไซด์ มาสเตอร์แบทช์


สารเคมียาง, สารเติมแต่งในสูตรยาง, Rubber Additive Masterbatch 

สารเคมีในรูป มาสเตอร์แบทช์, Masterbatch ที่ บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ผลิตและจำหน่าย มีทั้งแบบเม็ดและแผ่น โดยการผสมสารเคมีที่เป็นแบบผงเข้ากับยางที่เป็นตัวยึดเกาะ (binder) ทำให้ได้สารเคมีในรูปมาสเตอร์แบทช์, Masterbatch ชนิดต่างๆ ได้แก่ สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง (Accelerator), สารทำให้ยางคงรูป (Curing agent), สารวัลคาไนซ์, ยาสุก (Vulcanizing agent), สารกระตุ้นปฏิกิริยา (Activator), สารหน่วงไฟ (Retardant agent) และสารเคมีอื่นๆ (Other agent, Rubber additive) ซึ่งเมื่อเทียบกับสารเคมีแบบผง จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) สามารถควบคุม จัดการดูแล และจัดเก็บได้ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ง่ายต่อการชั่งน้ำหนัก และมีความสามารถในการกระจายตัวที่ดี ใช้เวลาในการผสมที่น้อยกว่า จึงส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในส่วนของการใช้เวลาและทรัพยากรในการทำความสะอาด หรือพนักงานต้องหยุดงานจากการใช้สารเคมีแบบผง อาทิเช่น การแพ้สารเคมีจากการสัมผัส หรือการสูดดมสารเคมีขณะทำงาน, การฟุ้งกระจายของสารเคมี และอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนกับเครื่องจักรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ บจก.ไทยโพลีเคมิคอล  ที่เป็นสารเคมีในรูป มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) นี้ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะดวกต่อการทำงาน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดต่อการทำงานอีกด้วย


สารตัวเร่งปฏิกิริยา, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง (Accelerator)

สารตัวเร่งปฏิกิริยา คือ สารเคมีที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อย เพื่อเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาให้ยางวัล

คาไนซ์ให้เร็วขึ้น ทำให้ลดเวลาที่ใช้ในการวัลคาไนซ์ลง และทำให้ยางวัลคาไนซ์มีความหนาแน่นของการเชื่อมโยง

และมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น ซึ่งการใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยานี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวัลคาไนซ์ด้วยระบบกำมะถัน ปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มของสารตัวเร่งปฏิกิริยาออกได้เป็นหลายกลุ่ม ดังนี้

3.1 เมอร์แคพโต (Mercapto)

สารตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มนี้ใช้ได้ดีกับยางแทบทุกประเภท ทำให้ยางมีระยะเวลาสกอร์ชสั้น และมีอัตราเร็ว

ในการวัลคาไนซ์ปานกลาง ยางวัลคาไนซ์ที่ได้จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีและมีความทนทานต่อความร้อนสูง ตัวอย่างที่

สำคัญของสารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มเมอร์แคพโตนี้ ได้แก่ เมอร์แคพโตเบนโซไทอะโซล (2-mercaptobenzothiazole; MBT) และไดเบนโซไทอะซิลไดซัลไฟด์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS) 

3.2 เบนโซไทอะโซลซัลฟีนาไมด์ (benzothiazole sulfenamide)

สารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้ ทำให้ยางมีระยะเวลาสกอร์ชที่ยาวขึ้น แต่ให้อัตราเร็วในการวัลคาไนซ์ที่สูง และให้ความหนาแน่นของการเชื่อมโยงสูง ดังนั้น ยางวัลคาไนซ์ที่ได้จึงมีความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นดี และมีความต้านทานต่อการล้าตัวสูง ตัวอย่างที่สำคัญของสารเคมีในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไซโคลเฮกซิลเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide; CBS), บิวทิลเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (N-tert.butyl-2-benzothiazole sulfonamide; TBBS) ไดไซโคลเฮกซิลเบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (N,N’-dicyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide; DCBS) และ มอโฟลิโนไธโอเบนโซไธอะโซล (2-(4-morpholinothio) benzothiazole; MBS) เป็นต้น

3.3 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamate)

สารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการเร่งอัตราเร็วของการวัลคาไนซ์ ทำให้ยางมีระยะเวลาสกอร์ชสั้นและเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อได้รับการวัลคาไนซ์นานเกินไป ยางวัลคาไนซ์ที่ได้มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูงมาก และไม่ทำให้สีของยางเปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ตัวอย่างของสารเคมีในกลุ่มนี้ ได้แก่ ซิงก์ไดเมทิลไดไทโอคาร์บาเมต (zinc dimethyldithiocarbamate; ZDMC), ซิงก์ไดเอทิลไดไทโอคาร์บาเมต (zinc diethyldithiocarbamate; ZDEC) และซิงก์ไดเบนซิลไดไทโอคาร์บาเมต (zinc dibenzyldithiocarbamate; ZBEC) เป็นต้น

3.4 ไทยูแรม (thiuram)

สารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มไทยูแรม มีประสิทธิภาพในการเร่งอัตราเร็วในการวัลคาไนซ์ที่สูงมากในขณะที่ให้ระยะเวลาสกอร์ชที่ยาวกว่าสารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมตเล็กน้อย ตัวอย่างที่สำคัญของสาร

ตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (tetramethylthiuram disulfide; TMTD), เตตระเมทิลไทยูแรมโมโนซัลไฟด์ (tetramethylthiuram monosulfide; TMTM) และเตตระเบนซิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (tetrabenzylthiuram disulfide; TBzTD) เป็นต้น

3.5 กัวนิดีน (guanidine)

สารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำจึงไม่นิยมนำไปใช้เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาปฐมภูมิ แต่จะนำไปใช้เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาทุติยภูมิ ร่วมกับสารตัวเร่งปฏิกิริยาปฐมภูมิในกลุ่มอื่นๆ ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของสารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไดฟีนิลกัวนิดีน (diphenylguanidine; DPG) ไดโทลิลกัวนิดีน (dio-tolylguanidine;DOTG) และโทลิลไบกัวไนด์ (o-tolylbiguanide; OTBG) อย่างไรก็ตาม ผู้ออกสูตรเคมียางส่วนใหญ่มักใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยา 2 ชนิดหรือมากกว่า เพื่อให้สารตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งสองชนิดทำงานแบบเสริมกัน (synergistic effect) ซึ่งจะส่งผลทำให้ยางมีอัตราเร็วในการวัลคาไนซ์สูงขึ้น เรียกสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีปริมาณมากกว่าว่า “สารตัวเร่งปฏิกิริยาปฐมภูมิ (primary accelerator)” และเรียกสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีปริมาณน้อยกว่าว่า “สารตัวเร่งปฏิกิริยาทุติยภูมิ (secondary accelerator)”


นอกจากสารที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยังเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สารเคมียาง, สารเติมแต่งยาง (Rubber additive) อีกหลายรายการได้แก่

Accelerator, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง

Activator, สารกระตุ้นปฏิกิริยา

Antidegradants, สารป้องกันการเสื่อมสภาพ

Antioxidant, แอนตี้ออกซิแดนท์, สารกันเสื่อม, สารกันเหลือง

Barium Stearate, แบเรียมสเตียเรต, แบเรียมสเตียเรท

Barium Sulphate, Barium Sulfate, BaSO4, แบเรียมซัลเฟต, แบเรียซัลเฟท

Blowing agent, โบลวิ่งเอเจ้น, สารช่วยโฟม, สารช่วยฟู, ยาพอง

Calcium Stearate, แคลเซียมสเตียเรต, แคลเซียมสเตียเรท

Carbon Black, N330, N550, N660, N774, คาร์บอนแบลค, ผงเขม่าดำ

Curing agent, เคียวริ่งเอเจ้น, สารช่วยให้ยางคงรูป

Filler, Talcum, Calcium Carbonate, ฟิลเลอร์, สารเติมเต็ม, ทัลคัม, แคลเซียมคาร์บอเนต

Foaming agent, โฟมมิ่งเอเจ้น, สารช่วยให้เกิดโฟม, สารช่วยให้เกิดฟอง, สารช่วยโฟม

Lauric acid, ลอริกแอซิด, ลอริกเอซิด, กรดลอริก

Lead Stearate, ลีดสเตียเรต, เลดสเตียเรต

Magnesium Stearate, แมกนีเซียมสเตียเรต, แมกนีเซียมสเตียเรท

Oxalic acid, ออกซาลิกแอซิด, ออกซาลิกเอซิด, กรดออกซาลิก

Paraffin wax, Paraffin oil, พาราฟินแวกซ์, พาราฟินออยล์, น้ำมันพาราฟิน

Pigment, Colorant, พิกเมนต์, แม่สี, สีผง

Plasticizer, DOP, DINP, DOTP, EPO, น้ำมันพลาสติไซเซอร์, ดีโอพี, ดีไอเอ็นพี, ดีโอทีพี, อีพีโอ

Polyethylene wax, PE wax, โพลีเอทิลีนแวกซ์, พีอีแวกซ์

Potassium Hydroxide, KOH, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

Retardant agent, Flame retardant, สารหน่วงไฟ, สารหน่วงการติดไฟ

Rubber oil, Rubberflex, Rubber Process Oil, รับเบอร์ออยล์, รับเบอร์เฟลกซ์

Silica, Silicon Dioxide, SiO2, ซิลิก้า, ซิลิกอนไดออกไซด์

Softener, สารทำให้ยางนิ่ม, สารทำให้อ่อนตัว

Stearic acid, Stearic acid rubber, Stearic triple, สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริก

Sulfur powder, Sulfur masterbatch, ซัลเฟอร์ผง, ซัลเฟอร์เม็ด, ซัลเฟอร์ มาสเตอร์แบทช์

Sulphur powder, Sulphur masterbatch, กำมะถันผง, กำมะถันเม็ด, กำมะถัน มาสเตอร์แบทช์

Titanium Dioxide, TiO2, ทิทาเนียมไดออกไซด์, ไททาเนียมไดออกไซด์

UV absorber, UV stabilizer, ยูวีแอพซอร์บเบอร์, ยูวีสเตบิไลเซอร์, สารป้องกันรังสียูวี

Vulcanizing agent, สารวัลคาไนซ์, วัลคาไนซิ่งเอเจนท์, ยาสุก

White Oil, ไวท์ออยล์, น้ำมันไวท์ออยล์, น้ำมันแก้ว, น้ำมันขาว

Zinc Oxide, Zinc Oxide Masterbatch, ZnO, ซิงก์ออกไซด์, ซิงค์ออกไซด์ผง, ซิงค์ออกไซด์ มาสเตอร์แบทช์

Zinc Stearate, ซิงค์สเตียเรต, ซิงก์สเตียเรต, ซิงค์สเตียเรท, ซิงก์สเตียเรท


เคมีภัณฑ์ รายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูลสินค้า และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

อีเมลล์แอดเดรส, polychemicals888 (at) gmail (dot) com, Line id: wuttpcc

POLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต


http://www.thaipolychemicals.com


Accelerator, สารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปยาง, Accelerator Masterbatch, ยาสุก, สารตัวเร่งปฏิกิริยา


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ถ้าท่านกำลังมองหาช่องทางในการลงทุน อพาร์ทเม้นท์เป็นอีก 1 อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ดั้งนั้นทาง รร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำหลักสูตร RE163: วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ เพื่อที่ท่านจะ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา ? อบรมสัมนา 22 ต.ค. 2561

ราคา 12,000 บาท

เข้าชม 171 ครั้ง

ขายจร้าขาย โปรยางรถตัก ARMOUR ยางรถตักยางรถอุตสาหกรรมขนาด 17.5-25 20.5-25 23.5-25 ทุกSINE ทุกเบอร์ ยางนอก ยางใน ยางรอง สนใจโทร

(ลงประกาศฟรี สมุทรสาคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 17 ต.ค. 2561

ราคา 0 บาท

เข้าชม 125 ครั้ง

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 29 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 27 ครั้ง

ฐานวางพระ,ฐานรองพระ,แท่นวางพระบูชา,ฐานพระบูชา,ชั้นวางพระบูชา,,ฐานวางพระขนาดเล็ก,แท่นรองพระ,ฐานเสริมองค์พระ,ฐานรองพระพิฆเนศ ,ฐานรองพระสีขาว,ฐานรองพระพุทธรูป

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 27 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

เทปกันลื่น 3m3M Safety-walk ทั้งชนิดหยาบและเรืองแสง ติดง่ายติดเทปกันลื่นบริเวณพื้นลาดเอียง พื้นที่ลื่น / บันได / สระว่ายน้ำ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? โฆษณา 27 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

DxOMark ให้คะแนน Nokia 8 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเลวร้าย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? มือถือ 26 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 217 ครั้ง

Mixon เราจำหน่ายเสื้อผ้าสเวตเตอร์ มีเสื้อผ้าสเวตเตอร์ทั้งแบบผู้หญิงสวมใส่ และเสื้อผ้าสเวตเตอร์ สำหรับคุณผู้ชายด้วยเช่นกัน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? ประชาสัมพันธ์สินค้า 30 ก.ค. 2561

ราคา 0 บาท

เข้าชม 145 ครั้ง

Promotion สุดคุ้ม ลดจริง แถมจริง กระทะนอนสติ๊ก BS dynamic 28 cm กระทะเคลือบด้วยวัสดุผิวลื่นอย่างดี  ขนาดใหญ่กำลังดี ลื่นไม่ติดกระทะ กระจายควาามร้อนได้รวดเร็ว ลดการใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร เหมาะกับการทอด ผัด ปิ้ง ย่าง ต้ม ทำเมนูได้หลากหลาย กระทะ Nonstick

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อาหาร ? อุปกรณ์ทำอาหาร 7 ต.ค. 2562

ราคา 0 บาท

เข้าชม 89 ครั้ง

ครีมเหวยเจียวของแท้ weijiao เอสเซนส์เหวยเจียว เซรั่มเหวยเจียว ครีมลดฝ้า ครีมหน้าใส

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อื่นๆ 27 ม.ค. 2563

ราคา 300 บาท

เข้าชม 1 ครั้ง

ยางรถ 180/85D-12 20x10-10 20.5-25 10.00R20 20x8.00-8 13R22.5 7.50-16 20x9.0-8 11R22.5 4.80/4.00-8 31x10.5R15 23.1-26 12.00-20 8.25-16 31x9.50R15 14.9-24 7.50-15 11x4.00-5 215/70R15 295/80R22.5 23.5-25 5.70-12

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 21 ส.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 130 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 29 มิ.ย. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 29 มิ.ย. 2561 16:36:46 น.
  • ที่อยู่ : 36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี สมุทรสาคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888
  • Email : polychemicals888@gmail.com